W ramach realizacji usług płacowych, oferujemy pełen zakres prac związanych z naliczaniem płac, podatków, składek ZUS, odpraw, odszkodowań itp.

Kompleksowe usługi kadrowo-płacowe możemy realizować w oparciu o dwa scenariusze: 

 • Wykorzystując Państwa system kadrowo-płacowy,

 • Wynajmując dla Państwa system kadrowo-płacowy – np. CDN Optima. Dzięki naszemu doświadczeniu, jest on zintegrowany z systemem Dynamics NAV oraz Dynamics AX w celu automatyzacji importu i exportu danych oraz eliminacji błędów przy wprowadzaniu danych.

 Oferta usług płacowych obejmuje:

 • Wyliczenie wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych,
 • Obsługa umów o pracę i cywilnoprawnych,
 • Wyliczenie składek ZUS i podatku dochodowego,
 • Ustalanie uprawnień do należnych zasiłków i świadczeń finansowych przysługujących pracownikom,
 • Migracja historycznych danych płacowych pracowników,
 • Rozliczenia z Urzędu Skarbowym i ZUS-em,
 • Raporty związane z działalnością Klienta oraz przesyłka ich do właściwych urzędów,
 • Sporządzanie i wysyłka przelewów, pasków wynagrodzeń RMUA,
 • Zgłoszenia pracowników i ich członków rodzin do ZUS i ich wyrejestrowanie,
 • Przygotowanie rocznych deklaracji do Urzędu Skarbowego, ZUS i GUS,
 • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji PFRON,
 • Sporządzanie miesięcznych raportów o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na potrzeby Klienta,
 • Doradztwo w zakresie zagadnień płacowych,
 • Wsparcie przy kontroli Urzędów Skarbowych i ZUS,
 • I wiele innych.