Personalo administravimo paslaugos
Kiekvienos įmonės sėkminga veikla yra pagrįsta teisingu žmogiškųjų išteklių svarbos suvokimu. Perspektyviai mąstantys darbdaviai, vis daugiau dėmesio skirdami personalo valdymui, o personalo administravimo rūpesčius patiki šios srities profesionalams. Tai logiškas žingsnis, siekiant efektyvaus verslo.
Daugiau dėmesio skirkite savo pagrindinei veiklai, o šalutines veiklos sritis - personalo dokumentų administravimo funkcijas perduokite jose dirbantiems išorės partneriams.
Personalo dokumentacijos administravimas standartiškai apima šias sritis:

Įdarbinimo procedūros.

 • Įdarbinimo dokumentų paruošimas, parašų kontrolė,
 • naujo darbuotojo asmens bylų formavimas, 
 • pranešimai SoDrai.

Einamųjų reikalų administravimas. 

 • Darbuotojo bylos tvarkymas, 
 • darbo sutarčių pakeitimai,
 • įsakymų rengimas,
 • neatvykimų administravimas,
 • drausminių nuobaudų dokumentų rengimas,
 • pranešimai SoDrai, 
 • informavimas apie svarbias datas (gimtadieniai, darbo sukaktys), 
 • periodinių sveikatos patikrinimų kontrolė ir organizavimas,
 • darbo laiko apskaitos žiniaraščių rengimas,
 • konsultacijų teikimas personalo administravimo klausimais,
 • ataskaitų teikimas.

Atleidimo procedūros. 

 • Atleidimo dokumentų rengimas,
 • pranešimai SoDrai.

Mūsų geriausia personalo administravimo praktika ir patikimi IT įrankiai garantuoja profesionalų personalo valdymo dokumentacijos tvarkymą bei duomenų konfidencialumą.