Puikiai tvarkoma buhalterinė apskaita sėkmingam Jūsų verslui!

Buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugų nuoma leidžia bendrovėms daugiau dėmesio skirti pagrindinei veiklai, o mūsų geriausia administravimo praktika ir IT įrankiai suteikia mūsų  klientams konkurencinį pranašumą.

„BPO House” specialistai teikia profesionalias buhalterinės apskaitos paslaugas nuo pirminių dokumentų iki metinės finansinės atskaitomybės sudarymo, konsultuoja įvairiais mokestiniais klausimais bei atstovauja klientą valstybinėse institucijose. Tvarkydami Jūsų buhalterinę apskaitą, atsakome už savo darbo kokybę ir duomenų konfidencialumą. 

Apskaita:

 • Apskaitos dokumentų detali peržiūra siekiant užtikrinti jų atitikimą LR teisės aktų reikalavimams;
 • Didžiosios knygos įrašų parengimas, atlikimas;
 • Ilgalaikio turto, jo nusidėvėjimo apskaita;
 • Pardavimų ir pardavimų savikainos apskaita;
 • Pirkimų, veiklos sąnaudų apskaita;
 • Komandiruočių ir kitokių darbuotojų išlaidų apskaita;
 • Periodinių operacijų, kaupimų ir atidėjimų buhalterinėje apskaitoje fiksavimas;
 • Įsipareigojimų Įmonei ir Įmonės įsipareigojimų apskaita;
 • Ketvirtinių ir metinių buhalterinių ataskaitų ir balanso projekto rengimas ir pateikimas vadovybei (pagal pageidaujamas ir sutartas formas);
 • Finansinės atskaitomybės rengimas;
 • Finansinių periodų (mėnesio ir metų) uždarymas pagal LR teisės aktų reikalavimus;
 • Mokesčių paskaičiavimas, mokesčių ataskaitų parengimas ir deklaravimas:
  • Ataskaitos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai parengimas ir pateikimas;
  • Gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos parengimas ir pateikimas;
  • Pelno mokesčio apskaičiavimas ir metinės pelno mokesčio deklaracijos;
  • Mokėtino / gautino PVM apskaičiavimas ir PVM deklaracijos;
  • Nekilnojamo turto mokesčio deklaracijos;
  • Pelno mokesčio prie pajamų šaltinio deklaracijos;
  • Taršos mokestis iš mobiliųjų taršos šaltinių;
  • Pakuotės, apmokestinamųjų gaminių deklaracijos pagal parengimas pagal kliento pateiktus duomenis;
  • Kitos ataskaitos ir deklaracijos;
  • Mokesčių užskaitos.

Klauskite mūsų!