Plėtoti mums patikėtas klientų nepagrindines veiklos sritis taip, kad optimalus jų funkcionavimas taptų neabejotinu mūsų klientų konkurenciniu pranašumu.

 

Mūsų galutinis tikslas - sukurti klientams pridėtinę vertę.

  • Augimas. Tai nuolatinė įmonės plėtra, jos rinkos dalies didinimas bei finansinių rodiklių gerinimas, o taip pat darbuotojų žinių gilinimas, kompetencijos kėlimas, visapusiškas tobulėjimas bei vidinė branda. Pripažindami augimą savo vertybe, mes įsipareigojame niekada nestovėti vietoje, nuolatos tobulėti ir ieškoti naujų galimybių, atveriančių rytdienos verslo erspektyvas tiek mums, tiek mūsų klientams.
  • Aistra. Tai entuziazmas ir asmenine vidine motyvacija grįstas požiūris į atliekamą darbą, asmeninis suinteresuotumas siekti kuo geresnių rezultatų. Pripažindami aistrą savo vertybe, mes tikim, kad darbas, atliekamas su entuziazmu ir polėkiu, duoda žymiai geresnių rezultatų ir atneša daugiau pasitenkinimo pasiektais rezultatais ne tik mums, bet ir mūsų klientams.
  • Inovacijos. Tai nuolatinės naujovių paieškos, naujų produktų bei paslaugų kūrimas, naujos bendradarbiavimo galimybės, nuolatinis įsipareigojimas žvelgti į priekį ir aplenkti laiką. Pripažindami inovacijas savo vertybe, mes nuolat atveriame naujus horizontus ir kuriame galimybes užuot jomis apsiriboję.
  • Įsipareigojimai. Tai tvirtas pažadas klientams ir sau patiems dirbti kokybiškai, prisiimti atsakomybę už rezultatus ir su gilia pagarba žvelgti į savo darbą, klientą, bendradarbius bei visuomenę. Pripažindami įsipareigojimą savo vertybę, mes suvokiame savo atsakomybę už atliekamą darbą ir asmeninį indėlį į bendrus rezultatus.

Pagrindiniai veiklos  principai

  • Mūsų kompanija prisiima visą atsakomybę už jai patikėtas veiklos sričių atidų, rūpestingą bei profesionalų vystymą. Klientai gali būti ramūs, nes visos sritys vystomos remiantis didele sukaupta patirtimi, savo srities išmanymu bei garantuotos kokybės lygiu. 
  • Mes griežtai laikomės profesinės etikos taisyklių ir atsakome už mums patikėtų duomenų saugumą bei konfidencialumą.
  • Į kliento problemas reaguojame operatyviai, pasitelkdami įmonės darbuotojus pateikiame visapusišką analizę ir geriausius sprendimus.
  • Siekdami užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę, mes darome periodinius susitikimus su kliento atsakingais darbuotojais, kurie vyksta ne rečiau kaip kas ketvirtį.
  • Savo darbe „BPO House“ naudoja tik pačias pažangiausias technologijas, ir tai suteikia mums ir mūsų klientams  įgyti rimtą konkurencinį pranašumą.
  • „BPO House“ surinkta komanda pasižymi iniciatyvumu, savo darbo srities išmanymu, aukšta kvalifikacija. Darbuotojai prisiimą visą atsakomybę už savo atliekamo darbo rezultatus.